Amgen ще придобие Five Prime Therapeutics за 1,9 млрд. долара

amgen придобива five prime theurapeutics

Amgen обяви споразумение за придобиване на Five Prime Therapeutics за около 1,9 млрд. долара, като ще получи проучвани във фаза 2 антитела срещу рак на стомаха като част от сделката.

След придобиването Amgen ще получи проучваните от Five Prime имуноонкологични активи – включително потенциалното първо в класа си анти-FGFR2b антитяло бемаритузумаб.

Бемаритузумаб вече е показал положителни резултати във фаза 2 на проучване при рак на стомаха.

Той е насочен към протеина, известен като FGFR2b (рецептор за фибробластния растежен фактор), за който е установено, че е свръхекспресиран при приблизително 30% от пациентите с не-HER2-позитивен рак на стомаха.

Във фаза 2 на FIGHT проучването, бемаритузумаб демонстрира клинично значими подобрения в преживяемостта без прогресия (PFS), общата преживяемост (OS) и общия процент на отговор (ORR) в тази обстановка.

Допълнителен анализ показа положителна връзка между ефикасността и експресията на FGFR2b върху туморните клетки, което „потвърждава важността“ на целта и активността на бемаритузумаб срещу FGFR2b.

Източник: https://www.fiveprime.com/programs/bemarituzumab/
Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.