Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/pharmme/pharmacist.bg/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/pharmme/pharmacist.bg/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/pharmme/pharmacist.bg/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/pharmme/pharmacist.bg/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/pharmme/pharmacist.bg/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/pharmme/pharmacist.bg/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/pharmme/pharmacist.bg/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/pharmme/pharmacist.bg/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/pharmme/pharmacist.bg/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Нова фиксирана комбинация за рак на гърдата

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/pharmme/pharmacist.bg/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Комитетът на ЕМА за лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) препоръча за одобрение фиксирана комбинация трастузумуаб / пертузумаб (Phesgo®, Roche) за лечение на рак на гърдата.

Новата фиксирана комбинация от две антитела – трастузумаб (Herceptin®) и пертузумаб (PERJETA®), е предназначена да се използва при ранен стадий на рак на гърдата и метастатичен рак на гърдата. В първия случай се комбинира с химиотерапия; при метастатичен рак на гърдата е предназначена комбинацията с доцетаксел.

Пациентите, лекувани с фиксираната комбинация трастузумаб / пертузумаб, трябва да имат HER2-позитивен туморен статус. HER2 означава рецептор-2 на човешкия епидермален растежен фактор (human epidermal growth factor receptor-2). Прекомерната експресия на HER2 се наблюдава при 20%-30 % отслучаите на първичен рак на млечната жлеза. Предимство е, че новото лекарство е в лекарствена форма за подкожно прилагане.

Пертузумаб е инхибитор на димеризацията на HER2 и подобно на трастузумаб е насочен срещу HER2. Той обаче има различен механизъм на действие. Докато трастузумаб потиска лиганд-независимото активиране на HER2 сигналния път, пертузумаб инхибира лиганд-зависимата димеризация на HER2 с други членове на семейството на HER рецепторите. И двете антитела, например, потискат комплементарни сигнални пътища, които са отговорни за растежа на тумора и по този начин могат да се борят с тумора по-ефективно от трастузумаб сам. Механизмът на действие се допълва от антитяло-зависима клетъчно-медиирана цитотоксичност.

Най-често наблюдаваните нежелани реакции са алопеция, диария, гадене, анемия, астения и артралгия.

АВТОР

СВЪРЗАНИ ПУБЛИКАЦИИ