Терапия за множествен миелом получи одобрение от ЕК

Европейската комисия издаде условно разрешение за пускане на пазара на Blenrep (belantamab mafodotin) като монотерапия за лечение на множествен миелом при възрастни пациенти, които са получили поне четири предходни терапии и чието заболяване е рефрактерно към поне един протеазомен инхибитор, един имуномодулатор и едно анти-CD38 моноклонално антитяло, и които са показалипрогресия на заболяването припоследната терапия.

Belantamab mafodotin / белантамаб мафодотин / е конюгат антитяло-лекарство, който съдържа белантамаб, афукозилирано хуманизирано моноклонално IgG1k антитяло, специфично за В-клетъчния матурационен антиген (B cell maturation antigen, BCMA), произведено в клетъчна линия на бозайник (яйчник на китайски хамстер) чрез рекомбинантна ДНК технология, конюгирано с малеимидокапроил монометил ауристатин F (mcMMAF).

Белантамаб мафодотин се свързва с ВСМА върху клетъчната повърхност и бързо се интернализира. След като попадне в туморната клетка, цитотоксичното средство се освобождава, нарушавайки микротубулната мрежа, което води до блокиране на клетъчния цикъл и апоптоза. Антитялото подобрява набирането и активирането на имунни ефекторни клетки, като унищожава туморните клетки чрез антитяло-зависима клетъчна цитотоксичност и фагоцитоза. Апоптозата, индуцирана от белантамаб мафодотин се придружава от маркери на имуногенна клетъчна смърт, което може да допринася за  получаване на адаптивен имунен отговор към туморните клетки.

Илюстрация: http://poster.gsk.com
Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.