Страничните ефекти често се дължат на ноцебо ефекта

valneva covid-19 ваксина

Ноцебо ефектът е обратният плацебо ефект: фалшивото лечение води до странични ефекти поради негативни очаквания. Приблизително всяка трета плацебо ваксинация срещу Covid-19 причинява нежелани ефекти. По същия начин, страничните ефекти, които се появяват след реална ваксинация, може да се дължат на ноцебо ефекта в повече от половината от случаите. 

До това заключение стигна изследователска група, ръководена от д-р Джулия Хаас от медицински център Beth Israel Deaconess в Бостън. В мета-анализ изследователите анализираха дванадесет рандомизирани, плацебо-контролирани проучвания и сега публикуваха резултатите си в списанието JAMA Network Open.

От общо 45 380 тествани субекта, всички на възраст най-малко 16 години, 22 578 са получили плацебо инжекция, а останалите реална ваксинация срещу Covid-19. След първата инжекция 35,2% в групата на плацебо се оплакват от системни странични ефекти, в интервенционната група 46,3%. Най-сериозните странични ефекти сред получаващите плацебо: главоболие (19,3%) и умора (16,7%). След втората инжекция процентът на системните странични ефекти се променя на 31,8% (група плацебо) и 61,4% (група за интервенция).

Имаше по-големи разлики при локалните реакции като болка, зачервяване или подуване на мястото на инжектиране: След първата доза 16,2% в групата на плацебо се оплакват от поне една локална реакция, в групата за интервенция тя е била 66,7 процента. Тези стойности се промениха до 11,8% (група плацебо) и 72,8% (група за интервенция) след втората инжекция.

Висок процент на ноцебо за системни странични ефекти

Хаас и колеги определят процент на ноцебо от 76 процента за първата ваксинация срещу Covid 19, въз основа на системни реакции. В 24,3 процента от случаите локалните реакции могат да се дължат на ноцебо ефекта. „Неспецифичните симптоми като главоболие и умора – които показахме, че са особено чувствителни към ноцебо – са изброени в много информационни брошури като едни от най-честите нежелани реакции след ваксинацията срещу Covid-19“, обясни водещият автор професор д-р Тед Капчук от Harvard Medical School и директор на програмата за изучаване на плацебо в Beth Israel Deaconess.

След втората инжекция разликата в честотата на съобщаваните нежелани реакции между групата на плацебо и интервенционната група се увеличава. За втората доза Хаас и колеги определиха процент на ноцебо от 51,8% за системни странични ефекти и 16,2% за локални реакции.

Въпреки че авторите разглеждат ограниченията на изследването, като нестандартизирано докладване на странични ефекти или различни ваксини, Капчук подчертава: „Нашите резултати предполагат, че информирането на обществеността за потенциала на реакциите на ноцебо може да помогне за облекчаване на опасенията относно Covid- 19 ваксинацията, което пък да намали нежеланието от ваксинация.«

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.