Семаглутид вече е одобрен като продукт за отслабване

ново нордиск

Европейската комисия одобри съдържащия семаглутид продукт Wegovy® от Novo Nordisk. Вместо диабет, показанието е наднормено тегло. В клиничните проучвания субектите са загубили много килограми.

Семаглутид отдавна е известен като антидиабетно средство и е на пазара под името Ozempic® от 2018 г. Тази година ще се появи на пазара за втори път под името Wegovy®.

Лекарственият продукт е показан като допълнение към нискокалорична диета и режим с повишена физическа активност за контролиране на теглото, включително за намаляване на тегло и поддържане на теглото, при възрастни с първоначален индекс на телесната маса (ИТМ) от:
• ≥30 kg/m2 (затлъстяване), или
• ≥27 kg/m2 до <30 kg/m2 (наднормено тегло) при наличие на поне едно, свързано с теглото съпътстващо заболяване, като дисгликемия (предиабет или захарен диабет тип 2), хипертония, дислипидемия, обструктивна сънна апнея или сърдечносъдово заболяване.

Семаглутид е аналог на GLP-1 с 94% степен на хомоложност спрямо човешкия GLP-1. Семаглутид действа като GLP-1 рецепторен агонист, който селективно се свързва към GLP-1 рецептора, прицелен за естествения GLP-1, и го активира.

GLP-1 е физиологичен регулатор на апетита и приема на калории, като GLP-1 рецепторът присъства в няколко области на мозъка, участващи в регулирането на апетита. Изследванията върху животни показват, че действието на семаглутид в мозъка се осъществява чрез рецептора за GLP-1. Семаглутид има пряко влияние върху области от мозъка, участващи в хомеостатичната регулация на приема на храна, протичаща в хипоталамуса и мозъчния ствол. Семаглутид може да повлияе върху системата за възнаграждение чрез директни и индиректни ефекти в мозъчни области, включващи септума, таламуса и амигдалата.

Клиничните проучвания показват, че семаглутид намалява енергийния прием, увеличава чувството на ситост, усещането за пълен стомах и контрол на храненето, намалява чувството на глад, както и честотата и интензитета на непреодолимото желание за хранене.

Освен това семаглутид намалява желанието за храни с високо съдържание на мазнини. Семаглутид повлиява хомеостатичната система и системата за възнаграждение и така регулира приема на калории, апетита, възнаграждението и избора на храна.

Освен това, в клинични проучвания семаглутид понижава кръвната захар по глюкозозависим механизъм, като стимулира секрецията на инсулин и намалява секрецията на глюкагон при висока кръвна захар.

Механизмът на понижаване на кръвната захар включва и леко забавяне на изпразването на стомашното съдържимо в ранната постпрандиална фаза. При хипогликемия семаглутид намалява секрецията на инсулин и не намалява секрецията на глюкагон. GLP-1 рецепторите са експресирани и в сърцето, съдовете, имунната система и бъбреците. В клинични проучвания семаглутид има благоприятен ефект върху плазмените липиди, понижава систоличното кръвно налягане и намалява възпалението. Освен това изследванията върху животни показват, че семаглутид забавя развитието на атеросклероза и има противовъзпалително действие в сърдечносъдовата система.

Реклама
либрето банер

МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ ЛИ СТЕ?

Съдържанието на тази страница има информативен характер и е предназначено за медицински специалисти. С натискане на бутона “Да” декларирате, че сте такъв.

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.