Римегепант: Ново лекарство за мигрена, одобрено в ЕС

Европейската комисия одобри новото лекарство за мигрена Rimegepant (Vydura®). Лекарството е под формата перорален лиофилизат и може да се приема както за лечение на остри пристъпи на мигрена, така и за предотвратяване на епизодични мигрени.

Подобно на моноклоналните антитела, налични за профилактика, римегепант се свързва селективно с висок афинитет с рецептора за човешкия калцитонин-ген-свързан пептид (CGRP) и антагонизира функцията на рецептора за CGRP. Връзката между фармакодинамичната активност и механизма(ите), чрез който(които) римегепант оказва своите клинични ефекти, е неизвестна.

За разлика от антителата, може да се използва както за остри пристъпи на мигрена, така и за профилактика. Това прави римегепант първото лекарство, одобрено и за двете показания в ЕС. Препоръчителната доза за остро лечение на мигрена със или без аура при възрастни е 75 mg римегепант веднъж дневно, ако е необходимо. За превантивно лечение на епизодични мигрени при възрастни, които страдат от най-малко четири мигренозни пристъпа на месец, 75 mg се приемат веднъж дневно през ден, т.е. по една таблетка на всеки два дни. Може да се приема със или без храна.

Резултатите от проучването за ефикасност и поносимост са публикувани в специализираното списание The Lancet. Rimegepant, приеман през ден като профилактика в продължение на девет до дванадесет седмици, успява да намали броя на дните с мигрена на месец с 4,3 дни (плацебо: минус 3,5 дни). При акутна терапия 21% от изследваните лица, приемащи rimegepant, са били без болка два часа след приема, в сравнение с само 11% в групата на плацебо. 

DOI: 10.1016/S0140-6736(20)32544-7; 10.1016/S0140-6736(19)31606-X

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.