Репликазен инхибитор като възможно лекарство срещу Covid-19

tempol

TEMPOL е името на молекулата, която може да предотврати размножаването на коронавируси и някои други вируси. Зад съкращението стои стабилен нитроксиден радикал с химическото наименование 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-N-oxyl. Той действа като антиоксидант и може да инхибира каталитичната субединица на РНК-зависима РНК полимераза (РНК-репликаза). SARS-CoV-2 се нуждае от този ензим за своето размножаване. Въпросната субединица nsp12 има два железо-сярни клъстера като кофактори. TEMPOL окислява този клъстер и репликацията се прекъсва.

Американски изследователи от Националния здравен институт (NIH) описват този механизъм за първи път в списание Science. Те се надяват на перорално лекарство, което може да се използва в ранните стадии на коронавирусна инфекция. При експерименти с клетъчни култури нитроксидът инхибира размножаването на SARS-CoV-2. Експериментите с животни, определящи дозировката и поносимостта на TEMPOL при други заболявания пораждат надежда, че той може да достигне достатъчни концентрации в съответните тъкани като слюнчените жлези и белите дробове, за да инхибира адекватно репликацията на вируса дори при пациенти с Covid 19, без да е токсичен.

DOI: 10.1126/science.abi5224

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.