Първото имуно-онкологично лекарство, създадено чрез изкуствен интелект, влиза в клинични изпитвания

Открита в рамките на 8 месеца от инициирането на проекта, първата молекула за имуноонкология, проектирана с изкуствен интелект (ИИ), влиза в клинични изпитвания при хора.

Антагонистът на рецептора А2а, който се разработва за възрастни пациенти с напреднали солидни тумори, е съвместно изобретен и разработен чрез съвместно предприятие между Exscientia и Evotec, включително приложение на следващото поколение 3-D еволюционна AI-платформа за дизайн на Exscientia като част от Centaur Chemist®.

Проектираният от ИИ антагонист на рецептора на А2a на Exscientia се изследва за способността му да предотвратява свързването на аденозин с Т-клетъчния рецептор и потенциално да насърчава антитуморната активност на Т-клетките. Кандидатът за лекарство има потенциал за най-добри в класа си характеристики, с висока селективност към целевия рецептор, обединяващ потенциални ползи от намалените системни странични ефекти, както и минимално излагане на мозъка, за да се избегнат нежелани псичхични странични ефекти.

Технологиите за изкуствен интелект на компанията вече са отговорни за първите две лекарства, създадени чрез изкуствен интелект, влезли във фаза I, за лечение на обсесивно-компулсивно разстройство.

Според Excientia имуноонкологичните лекарства носят полза за редица пациенти с рак. Този селективен антагонист на рецептори А2а адресира имуноонкологична стратегия от следващо поколение за укрепване на човешката имунна система чрез обръщане на ефектите от високите концентрации на аденозин. Този проект има амбициозни цели, особено висока селективност за А2а рецепторите и щадящи свойства спрямо централната нервна система, за да се намали вероятността от системни странични ефекти. Дори и с тези високи цели, подходящият кандидат за лекарство е открит само в рамките на 8 месеца.

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.