Първото имуно-онкологично лекарство, създадено чрез изкуствен интелект, влиза в клинични изпитвания

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Открита в рамките на 8 месеца от инициирането на проекта, първата молекула за имуноонкология, проектирана с изкуствен интелект (ИИ), влиза в клинични изпитвания при хора.

Антагонистът на рецептора А2а, който се разработва за възрастни пациенти с напреднали солидни тумори, е съвместно изобретен и разработен чрез съвместно предприятие между Exscientia и Evotec, включително приложение на следващото поколение 3-D еволюционна AI-платформа за дизайн на Exscientia като част от Centaur Chemist®.

Проектираният от ИИ антагонист на рецептора на А2a на Exscientia се изследва за способността му да предотвратява свързването на аденозин с Т-клетъчния рецептор и потенциално да насърчава антитуморната активност на Т-клетките. Кандидатът за лекарство има потенциал за най-добри в класа си характеристики, с висока селективност към целевия рецептор, обединяващ потенциални ползи от намалените системни странични ефекти, както и минимално излагане на мозъка, за да се избегнат нежелани псичхични странични ефекти.

Технологиите за изкуствен интелект на компанията вече са отговорни за първите две лекарства, създадени чрез изкуствен интелект, влезли във фаза I, за лечение на обсесивно-компулсивно разстройство.

Според Excientia имуноонкологичните лекарства носят полза за редица пациенти с рак. Този селективен антагонист на рецептори А2а адресира имуноонкологична стратегия от следващо поколение за укрепване на човешката имунна система чрез обръщане на ефектите от високите концентрации на аденозин. Този проект има амбициозни цели, особено висока селективност за А2а рецепторите и щадящи свойства спрямо централната нервна система, за да се намали вероятността от системни странични ефекти. Дори и с тези високи цели, подходящият кандидат за лекарство е открит само в рамките на 8 месеца.

АВТОР