Промени в списъка на НЗОК от 16.11.2020

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Списък на новодобавените продукти в списъка на НЗОК:

Списък на продуктите, на които има промяна в пределната цена и/или реимбурсацията:

АВТОР

СВЪРЗАНИ ПУБЛИКАЦИИ