Проучване показва, че комбинацията SSRI и тразодон е свързана с по-добри резултати при пациенти с остра депресия

антидепресанти тразодон SSRI SARI

Установено е, че комбинирането на инхибитор на обратното захващане на серотонин (SSRI) с пресинаптичен α2-авторецепторен антагонист е най-ефективната комбинация по отношение на резултатите от лечението.

Комбинираната терапия, включваща пресинаптичен α2-авторецепторен антагонист, като тразодон, миртазапин или миансерин, може да бъде ефективна и безопасна възможност за лечение на пациенти с тежка депресия, заключава систематичен преглед и мета-анализ в JAMA Psychiatry .

Публикуван на 16 февруари 2022 г., мета-анализът разглежда 39 рандомизирани клинични проучвания, включващи 6751 пациенти, сравнявайки комбинации от антидепресанти с монотерапия при възрастни с остра депресия.

Изследователите установяват, че комбинираното лечение е статистически значимо свързано с по-добри резултати от лечението в сравнение с монотерапията (стандартизирана средна разлика [SMD] 0,31; 95% доверителен интервал [CI] 0,19–0,44).

Като цяло, комбинирането на инхибитор на обратното захващане, като селективен инхибитор на обратното захващане на серотонин (SSRI), с пресинаптичен α2-авторецепторен антагонист, като миансерин, миртазапин или тразодон, е по-добър от други комбинации (SMD 0,37; 95% CI 0,19 0,55).

Въпреки това, комбинациите, включващи антидепресант бупропион, не са по-добри от монотерапията (SMD 0,10; 95% CI -0,07 до 0,27).

Авторите заключават, че „комбинации, използващи антагонист на пресинаптичните α2-авторецептори, могат да бъдат за предпочитане и могат да се прилагат като лечение от първа линия при тежки случаи на депресия и за пациенти, считани за неотговарящи”.

Според един от изследователите: „комбинациите [от антидепресанти] в момента са широко използвани, така че тази информация вероятно няма да промени практиката. Въпреки това, изследователите отбелязват, че комбинации, които включват антагонист на пресинаптичните α2-авторецептори (тразодон,миансерин или миртазапин), могат да имат особена полза.

„Тези три лекарства споделят други свойства освен α2 антагонизма – всички те са H1 антагонисти, например“, обяснява той. Още повече, че и постсинаптичното блокиране на серотониновите 2A и 2C (5HT-2A и 5HT-2C) рецептори от тразодон и миртазапин, може да копира страничните ефекти на SSRI, като еректилна дисфункция и безсъние.

Реклама
либрето банер

МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ ЛИ СТЕ?

Съдържанието на тази страница има информативен характер и е предназначено за медицински специалисти. С натискане на бутона “Да” декларирате, че сте такъв.

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.