По-малко пациенти, повече разходи за НЗОК

Сумата, която НЗОК плаща за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за домашно лечение, от 78 577 630.10 лв. през януари 2021 г. се е увеличила на 81 617 214.69 лв. през ноември 2021 г. Това става ясно от месечните справки за разходите за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за домашно лечение и броя болни по месеци, публикувана в сайта на Касата.

В същото време пациентите, получаващи лекарствата си по Здравна каса, са намалели. През януари те са били 2 171 960, а през ноември са 2 147 370 души.

Най-голям е броят на пациентите с хипертонично сърце без (застойна) сърдечна недостатъчност. През януари те са били 628 499 души, като Касата е платила за медикаменти по тази диагнози 3 192 524.79 лв. През ноември пациентите са 614 663 души, а средствата за медикаментите им са 3 120 971.45 лв. При пациентите с хипертонично сърце със (застойна) сърдечна недостатъчност също е отчетено намаление – от 110 811 души със стойност на лечението 480 128.38 лв. през януари на 104 605 със стойност на лечението 446 980.40 лв. през ноември. Увеличили са се обаче пациентите с предсърдно мъждене и трептене от 104 561 през януари на 109 390 през ноември, като съответно е нараснала и сумата за медикаментите от 4 106 372.18 лв. на 4 643 256.03  лв.

За 11 месеца е намалял броят на пациентите с неинсулинозависим захарен диабет с неврологични усложнения – от 103 620 души през януари на 101 694 през ноември, но средствата за медикаменти са се увеличили от съответно 6 402 604.84 лв. на 6 727 667.73 лв.

Увеличен е обаче броят на пациентите с неинсулинозависим захарен диабет без усложнения – от 153 598 през януари на 158 633 през ноември. Сумата за техните медикаменти пък нараства с близо половин милион лева – от 3 974 703.31 на 4 507 834.39.

Най-скъпо е лечението на пациентите с наследствени спинални мускулни атрофии, става ясно още от справките. През ноември 2021 г. НЗОК е платила за 12 души 2 937 264.30 лв. или приблизително 244 772 лв. за медикаменти на пациент. Следват лекарствените продукти за 178-те пациенти с вроден дефицит на фактор VІІІ – 2 387 833.51 лв. За 51 души с дефекти в системата на комплемента ( дефицит на С1 естеразен инхибитор) Касата е реимбурсирала медикаменти на стойност 1 146 809.85, а за 49 души с Болест на Гоше, Болест на Фабри, Нийман-Пик – 1 281 585.49 лв.

Пациентите с наследствена фамилна амилоидоза с невропатия през ноември са били 80, а лечението им в домашни условия е струвало 1 683 506.72 лв. Терапията на 180-те пациента с хроничен вирусен хепатит С е била с цена 2 244 081.99 лв.

Източник: Zdrave.net

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.