Потенциални нови индикации за джинджифил

джинджифил бременност ema hmpc

Коренището на джинджифил (Zingiber officinale) се използва като традиционно средство за облекчаване на различни здравословни проблеми като болка , гадене и повръщане . Комитетът растителни лекарствени продукти (HMPC) към Европейската агенция по лекарствата потвърждава ефективността на джинджифила при “морска болест”, доказана в монографията, която в момента се преразглежда. 

Въпреки това, за лечение на леки, спазматични стомашно-чревни оплаквания, включително метеоризъм , клиничните данни са по-малко. Повръщане по време на бременност, гадене и повръщане, предизвикано от химиотерапия (CINV), или следоперативно гадене и повръщане(PONV) все още не са споменати в монографията на HMPC. Това обаче може да се промени в следващото издание.

Ефективността на джинджифила срещу морска болест е доказана. Вече може да се добавят нови индикации. / Снимка: Adobe Stock / Ерих Мюке

Многобройни клинични проучвания междувременно подчертават постоянно положителна картина в посочените области на индикация. Систематична обзорна статия с повече от 109 рандомизирани клинични проучвания показва положителни ефекти на джинджифила върху гадене и повръщане по време на бременност

Изследователите са оценили десет контролирани клинични проучвания. В сравнение с плацебо, има значителни положителни ефекти в групата, лекувана с джинджифил. Освен това, ефективността е сравнима с тази на установените терапии като витамин B6, антихистамини или метоклопрамид (МСР). Стомашно-чревните оплаквания са най-честите нежелани реакции на джинджифила, повечето от които са класифицирани като несериозни. Прегледът дава яснота по отношение на тератогенността .

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.