Потенциални нови индикации за джинджифил

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
джинджифил бременност ema hmpc

Коренището на джинджифил (Zingiber officinale) се използва като традиционно средство за облекчаване на различни здравословни проблеми като болка , гадене и повръщане . Комитетът растителни лекарствени продукти (HMPC) към Европейската агенция по лекарствата потвърждава ефективността на джинджифила при „морска болест“, доказана в монографията, която в момента се преразглежда. 

Въпреки това, за лечение на леки, спазматични стомашно-чревни оплаквания, включително метеоризъм , клиничните данни са по-малко. Повръщане по време на бременност, гадене и повръщане, предизвикано от химиотерапия (CINV), или следоперативно гадене и повръщане(PONV) все още не са споменати в монографията на HMPC. Това обаче може да се промени в следващото издание.

Ефективността на джинджифила срещу морска болест е доказана.  Вече може да се добавят нови индикации.  / Снимка: Adobe Stock / Ерих Мюке

Многобройни клинични проучвания междувременно подчертават постоянно положителна картина в посочените области на индикация. Систематична обзорна статия с повече от 109 рандомизирани клинични проучвания показва положителни ефекти на джинджифила върху гадене и повръщане по време на бременност

Изследователите са оценили десет контролирани клинични проучвания. В сравнение с плацебо, има значителни положителни ефекти в групата, лекувана с джинджифил. Освен това, ефективността е сравнима с тази на установените терапии като витамин B6, антихистамини или метоклопрамид (МСР). Стомашно-чревните оплаквания са най-честите нежелани реакции на джинджифила, повечето от които са класифицирани като несериозни. Прегледът дава яснота по отношение на тератогенността .

АВТОР

СВЪРЗАНИ ПУБЛИКАЦИИ