Положителни резултати за монотерапията на Vir и GSK при възрастни с COVID-19

sandoz glaxo smith kline антибиотици

Vir Biotechnology и GlaxoSmithKline (GSK) обявиха доказателства за абсолютна ефикасност от проучване, оценяващо VIR-7831 като монотерапия за начална терапия на COVID-19 при възрастни с висок риск от хоспитализация.

Според междинен анализ на данни от 583 пациенти, включени в проучването COMET-ICE, са налице 85% (p = 0,002) намаление на хоспитализацията или смъртта при пациенти, получаващи VIR-7831 като монотерапия в сравнение с плацебо. VIR-7831 се понася добре Пациентите продължават да бъдат проследявани в продължение на 24 седмици, като след завършване на проучването ще има допълнителни резултати, включително епидемиологични и вирусологични данни.

Въз основа на тези резултати Vir и GSK планират да подадат заявление за разрешение за спешна употреба (EUA) до Американската администрация по храните и лекарствата (FDA), както и за разрешения в други страни.

Компаниите също така обявиха резултатите от ново проучване, демонстриращо, че VIR-7831 има активност срещу актуални циркулиращи мутации. За разлика от други моноклонални антитела, VIR-7831 се свързва със силно консервиран епитоп на шиповият протеин, което може да затрудни развитието на резистентност.

Фаза 3 от проучването COMET-ICE оценява безопасността и ефикасността на единична интравенозна инфузия на VIR-7831 (500 mg) или плацебо при нехоспитализирани участници в световен мащаб и този междинен анализ включва 291 пациенти в рамото за лечение и 292 пациенти в плацебо рамото. Основната крайна точка за ефикасност е делът на пациентите, които имат прогресия на COVID-19, която се определя от необходимостта от хоспитализация за поне 24 часа или смърт в рамките на 29 дни от рандомизацията.

VIR-7831 също се оценява при амбулаторни условия в BLAZE-4, проучване във фаза 2, спонсорирано от Eli Lilly, предназначено да оцени безопасността и ефикасността на бамланивимаб (LY-CoV555) на Eli Lilly и бамланивимаб с други неутрализиращи антитела , включително VIR-7831, спрямо плацебо при възрастни с лек до умерен COVID-19.

Библиография:

COVID-NET (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-data/covid-net/purpose-methods.html, accessed March 1, 2020, through January 30, 2021). Numbers are ratios of age-adjusted rates standardized to the 2019 US standard COVID-NET catchment population.

NCHS provisional death counts (https://data.cdc.gov/NCHS/Deaths-involving-coronavirus-disease-2019-COVID-19/ks3g-spdg, data through January 30, 2021). Numbers are ratios of age-adjusted rates standardized to the 2019 US intercensal population estimate.

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.