Позиция на БАПФ относно предложенията на БЛС за лекарствоснабдяването

Бъларска асоциация на помощник-фармацевтите (БАПФ), подобно на другите съсловни организации на здравни и фармацевтични специалисти в страната, следи с тревога обстановката, свързана с пандемията от COVID-19.

Споделяме декларираната от БЛС загриженост относно достъпа на пациентите до лекарствени продукти, като сме уверени, че няма специалист в сектор здравеопазване, който да не е съпричастен към този проблем.

БАПФ неведнъж е обръщала внимание и е давала предложения за трайно решаване на смутеното лекарствоснабдяване, недостига на аптеки в някои региони, както и работата на денонощни аптеки.

Ясно е, че има проблеми, като някои от тях не са от вчера и настоящата сиrуация показва, че са се задълбочили заради отлагани във времето действия и решения.

Като професионалисти по фармацевтични грижи, обаче, сме изкmочително резервирани към предложението на БЛС: “Медикаментите без лекарско предписание да се предоставят за продажба и в хранителните вериги, денонощните магазини и други пrьрговски обекти с непрекъснат цикъл на работа”.

Години наред помощник-фармацевтите сме част от екипа на работещите в аптеките в градове и села и отлично знаем какви трудности и рискове крие непрофесионалното отношение към този отговорен процес – отпускане на лекарствени продукти.

Лекарствата не са обикновена стока и търговията с тях не е просто продажба, а специфична професионална дейност, която изисква фармацевтично образование и строга нормативна регламентация. Всяко заобикаляне на ПРАВИЛАТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА е предпоставка за самолечение и грешки в терапията, което крие риск за здравето на хората.

БАПФ изразява несъгласие лекарствени продукти с режим на отпускане „без лекарско предписание” да могат да се отпускат от лица, които нямат фармацевтично образование и в обекти, които не са здравни заведения.

Аптеката по закон е здравно заведение, а не магазин за промишлени или хранителни стоки.

В България единствените специалисти, подготвени за търговия на дребно с лекарствени продукти в България са магистър и помощник фармацевтите.

Неслучайно работещите в аптеките упражняват регулирана професия, тъй като дейността им има особено отношение към здравето и живота на пациентите.

Лекарствената политика има стратегическо влияние върху общественото здраве, особено сега, предвид необичайната пандемична обстановка.
Здравето е деликатна тема и всяко предложение, което елиминира ролята на специалисти в съответната област рискува да тласне пациентите към самолечение.
Освен това, ние като здравни специалисти имаме пряко отношение към формиране на здравната култура на хората.
Ако заради настоящите пандемични условия се приеме предложение за продажба на лекарства в хранителни магазини, то това ще ни отдалечи от съвременното и професионално здравеопазване, тъй като ще даде послание, че предписването и отпускането на лекарствени средства е обикновен процес на търговия, при който се пренебрегва професионалната роля на лекаря и фармацевта.
Като допълнителен (д)ефект подобна мярка ще се отрази на професионалния авторитет на всички медицински и фармацевтични специалисти.


Преодоляването на кризата изисква отговорно отношение и обединяване на всички ресурси – финансови, професионални, законодателни, както и намиране на резерви и отчитане на ролята на професионалния капацитет на всички работещи в сектор здравеопазване, и не на последно място да се направи анализ на причините, довели до проблеми с достъпа до фармацевтични услуги.

Наложителни са реформи, които да отчитат философията на професионалната подготовка на кадрите, тяхното образование, професионален потенциал, потребностите на системата, националната традиция и не на последно място Европейските практики за определяне на квалификационни нива на специалистите, без да се противопоставят съсловия.
Пандемията ще отмине, животът ще се върне към нормални параметри, но ако в настоящата криза допуснем вземането на грешни решения, тогава ще бъде трудно да върнем доверието на пациентите към лекари и фармацевти и да възстановим авторитета им.
По изложените по-горе съображения и най-вече в интерес на пациентите, БАПФ се разграничава от визираното предложение на БЛС.

УС на БАПФ

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.