Подходящи ли са локалните глюкокортикоиди по време на бременност?

глюкокортикоиди бебе майка новородено

Локалните глюкокортикоиди са сред най-често използваните лекарства в дерматологията. Глюкокортикоидите са ефективни средства за лечение на псориазис, атопичен дерматит и различни други кожни заболявания като екзема, ухапвания от насекоми и слънчеви изгаряния. Продуктите също често се предписват по време на бременност. Смята се, че до 7 % от бременните жени използват локални стероиди . Има съмнения обаче, че активните съставки причиняват аномалии в теглото при новородени. Досега има само няколко, частично противоречиви, обсервационно проучване, които изследват този риск. Най-вероятен е риска от мощни и силно мощни представители от този клас активни субстанции (например клобетазол, бетаметазон, мометазон), поради което по време на бременност обикновено се предписват само слаби до средно силни стероиди.

В ново кохортно проучване от Дания авторите са разгедали в дълбочина този въпрос и са оценили данните от националния регистър на ражданията между 1997 и 2016 г. През 20-годишния период на изследването изследователите са имали информация за общо 1,1 милиона раждания за анализ. За да определят количествено колко бременни жени са използвали локален стероид, изследователите свързват данните с националния регистър за предписване. Веднага след като жените са изпълнили поне една рецепта за такъв препарат по време на бременността, те са били записани като изложени на стероиди.

Средна консумация от 30 g

С този анализ авторите установяват, че над 60 000 жени или 5,7 % от всички бременни жени са използвали локални глюкокортикоиди. Средно първата рецепта е изпълнена на 112 ден от бременността. Средно използваното количество е 30 g. 

Почти на половината от жените, които са използвали локални стероиди, са били предписани мощен до силно мощен препарат. Като първични крайни точки проучването изследва риска от твърде ниско тегло при раждане. 

Авторите не са открили повишен риск във връзка с употребата на локални стероиди: 9,4 % от бебетата, родени от майки, изложени на стероиди и без стероиди, са били твърде малки за съответната гестационна възраст. Ниско тегло при раждане е установено при 3,3 % от децата, чиито майки са използвали локално глюкокортикоиди по време на бременност. За сравнение, 3,6 % от жените, които не са приемали стероиди, са родили деца с твърде ниско тегло при раждане. 

Също се стига до заключение, че няма допълнителен риск за мощните или много мощни стероиди. Според post-hoc анализ на проучването, дори големи количества (> 200 g) от приложени мощни стероиди не са довели до значителен риск новородените да са твърде малки или твърде леки. 

Качеството на това изследване се състои в неговия размер и години на наблюдение на национална кохорта и по този начин добра обобщаемост. По този начин може да се избегне изкривяване на резултатите поради ограничен избор на данни. Авторите смятат, че е малко вероятно стероидите да представляват значителен риск.

Реклама
либрето банер

МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ ЛИ СТЕ?

Съдържанието на тази страница има информативен характер и е предназначено за медицински специалисти. С натискане на бутона “Да” декларирате, че сте такъв.

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.