Повече смъртни случаи, отколкото от малария и ХИВ

антибиотична резистентност

Повече от един милион директни и пет милиона свързани смъртни случаи се приписват на резистентни микроби през 2019 г. Антибиотичната резистентност е една от най-честите причини за смърт в световен мащаб.

Оценки за въздействието върху здравето на антимикробната резистентност са събрани за няколко страни и региони и за малък брой патогени. С настоящ доклад „Глобално изследване на антимикробната резистентност“ (GRAM) сега за първи път има глобален поглед, който обхваща широк спектър от патогени и лекарствени комбинации. GRAM оценява броя на смъртните случаи, свързани с 23 устойчиви на антибиотици патогени и 88 комбинации патоген-лекарство в 204 държави и територии за 2019 г. Статистическите модели също позволяват оценки за държави, за които няма налични данни.

Международният изследователски екип анализира общо 471 милиона индивидуални набора от данни от систематични прегледи на литература, болнични системи, системи за наблюдение и други източници. Изследователите разграничават смъртните случаи, причинени от резистентност към антибиотици, и тези, при които резистентността към антибиотици е частично отговорна за смъртта. Резултатите са публикувани в списанието The Lancet .

Според това, приблизително 1,27 милиона души са починали по света от резистентни на антибиотици инфекции през 2019 г. Докладът показва, че децата на възраст под пет години са изложени на особено висок риск: те са отговорни за около 20 процента от смъртните случаи, дължащи се на резистентност към антибиотици бактерии. За сравнение, синдромът на придобитата имунна недостатъчност (СПИН) и маларията са причинили съответно около 860 000 и 640 000 смъртни случая през 2019 г.

Инфекции на дихателните пътища

Водещите сред животозастрашаващите, устойчиви на антибиотици инфекции са тези на долните дихателни пътища, като пневмония. Те причиняват повече от 400 000 директни и повече от 1,5 милиона индиректни смъртни случая. Следват сепсис с около 370 000 смъртни случая и апендицит с около 210 000 смъртни случая.

Обхватът от патогени, отговорни за смъртоносните инфекции, беше почти изключително ограничен до следните шест микроба: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Acinetobacter baumannii и Pseudomonas aeruginosa. Те представляват повече от 70 процента от преките и непреките смъртни случаи от резистентност към антибиотици.

При всички патогени резистентността към два класа антибиотици (флуорохинолони и бета-лактамни антибиотици) е отговорна за приблизително 70 процента от смъртните случаи, свързани с антибиотичната резистентност.

DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30925-9

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.