От 1 юни остават само електронните рецепти

електронни рецепти 1 юни

Според нормативната уредба от 1 юни 2021 г. рецептите трябва да са само електронни.

Последната обнародвана промяна в Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти гласи, че притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти (аптеките) са длъжни да приведат дейността си по отпускане на съответните лекарствени продукти само с електронни предписания в съответствие с изискванията на глава седма от Наредбата не по-късно от 1 юни 2021 г., като дотогава се издават и обработват и рецепти на хартиен носител.

Издадените до 31 май 2021 г. рецепти на хартиен носител се изпълняват по досегашния ред до изтичане на срока на тяхната валидност.

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) също информира договорните си партньори на сайта си, че от 1 юни 2021 г. предписването и отпускането на лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, се извършва само с електронни предписания. НЗОК няма да заплаща отпуснати лекарствени продукти, по издадени на/след 01.06.2021 г. рецепти на хартиен носител.

От здравната каса преди дни публикуваха и Инструкция по отпускане и изпълнение на електронно предписание на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели. Инструкцията можете да изтеглите от ТУК.

Източник: РФК-София

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.