От 1 юни остават само електронните рецепти

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
електронни рецепти 1 юни

Според нормативната уредба от 1 юни 2021 г. рецептите трябва да са само електронни.

Последната обнародвана промяна в Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти гласи, че притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти (аптеките) са длъжни да приведат дейността си по отпускане на съответните лекарствени продукти само с електронни предписания в съответствие с изискванията на глава седма от Наредбата не по-късно от 1 юни 2021 г., като дотогава се издават и обработват и рецепти на хартиен носител.

Издадените до 31 май 2021 г. рецепти на хартиен носител се изпълняват по досегашния ред до изтичане на срока на тяхната валидност.

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) също информира договорните си партньори на сайта си, че от 1 юни 2021 г. предписването и отпускането на лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, се извършва само с електронни предписания. НЗОК няма да заплаща отпуснати лекарствени продукти, по издадени на/след 01.06.2021 г. рецепти на хартиен носител.

От здравната каса преди дни публикуваха и Инструкция по отпускане и изпълнение на електронно предписание на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели. Инструкцията можете да изтеглите от ТУК.

Източник: РФК-София

АВТОР

Обява за работа - аптека Медея

  • Пусни файловете тук или
    Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.