Одобрено e ново лекарство за атопичен дерматит

abrocitinib аброцитиниб атопичен дерматит

Комисията на ЕС предостави одобрение на Pfizer за аброцитиниб / abrocitinib за лечение на възрастни пациенти с умерен до тежък атопичен дерматит, ако отговарят на условията за системна терапия.

Барицитиниб (Olumiant® от Lilly) беше първият инхибитор на JAK, одобрен за пациенти с атопичен дерматит през октомври 2020 г. Упадацитиниб (Rinvoq® от Abbvie) го последва през август. Аброцитиниб сега прави своя дебют в индикацията за атопичен дерматит.

Аброцитиниб е инхибитор на Janus киназа (JAK)1. JAK са вътреклетъчни ензими, които предават сигнали, произлизащи от взаимодействията на цитокиновите рецептори или рецепторите за растежния фактор на клетъчната мембрана, за повлияване на клетъчните процеси на хемопоеза и функцията на имунните клетки. JAK фосфорилират и активират трансдюсерите на сигнали и активаторите на транскрипцията (Signal Transducers and Activators of Transcription, STAT), които модулират вътреклетъчната активност, включително генната експресия. Инхибирането на JAK1 модулира сигналните пътища чрез предотвратяване на фосфорилирането и активирането на STAT.

Формата на приложение ще бъде филмирана таблетка, която трябва да се приема само веднъж дневно. Pfizer ще ги предлага на пазара в три дози: 50, 100 и 200 mg. Дозата от 50 mg е предназначена за пациенти с умерено до тежко бъбречно увреждане и за пациенти, които се лекуват с инхибитори на CYP2C19 като омепразол или флуконазол за други заболявания.

Механизъм на действие на Аброцитиниб

Ефикасността и безопасността на аброцитиниб като монотерапия и в комбинация с основно локална медикаментозна терапия в продължение на 12-16 седмици са оценени при 1 616 пациенти в 3 основни, рандомизирани, двойнослепи, плацебо-контролирани проучвания фаза 3 (MONO-1, MONO-2 и COMPARE). Освен това ефикасността и безопасността на аброцитиниб като монотерапия в продължение на 52 седмици (с опция за спасително лечение при пациенти с обостряния) са оценени при 1 233 пациенти в индукционно, двойносляпо, плацебо-контролирано проучване фаза 3 с рандомизирано оттегляне (REGIMEN). Пациентите в тези 4 проучвания са на възраст 12 и повече години с умерено тежък до тежък атопичен дерматит, определен чрез скор от Глобална оценка на изследователя (Investigator’s Global Assessment, IGA) ≥ 3, скор от Индекс за площ на засягане и тежест на екзема (Eczema Area and Severity Index, EASI) ≥ 16, засегната телесна повърхност (BSA) ≥ 10% и Оценка на пика на пруритус по цифрова скала (Peak Pruritus Numerical Rating Scale, PP-NRS) ≥ 4 на изходното ниво преди рандомизиране. Пациентите с предходен недостатъчен отговор или при които локално лечение не се препоръчва по медицински причини, или тези, които получават системна терапия, са подходящи за включване. Всички пациенти, които са завършили основните проучвания, са подходящи за включване в дългосрочното продължение на проучването EXTEND.

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.