Обявен е конкурс за специализации във Фармацевтичния факултет на МУ-София

Фармацевтичен факултет следдипломно обучение

Обявен е конкурс за специализация по всички специалности във ФФ за 2022 година – държавна поръчка и платена форма на обучение.

Желаещите могат да намерят повече информация на сайта на МУ-София:
https://mu-sofia.bg/konkurs-neklinichni-i0izpit-fdm/

Класирането на кандидатите за неклинични специалности ще се извършва в низходящ ред въз основа на средноаритметичната оценка от общия успех и успеха от държавните изпити от дипломата за завършено висше образование.

Специализантите по неклинични специалности ще заплащат месечна такса за теоретично и практическо обучение, съгласно чл. 40 и чл. 41 от Наредба № 1/22.01.2015 г., съобразно учебната програма по съответната специалност.

За МУ-София месечната такса е в размер на 230.00 лв., съгласно Заповед № РК 36-2436/25.10.2019 г. на Ректора на МУ-София.

За обучение по-кратко от един месец, таксата се изчислява пропорционално на дните проведено обучение.

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.