Няма “безплатен обяд” за лекарствата без рецепта

европейски съд otc лекарства

Поради правен спор в Унгария Европейският съд (ЕС) определи тълкуването на Директивата за лекарствата на ЕС. Съгласно това пускането на пазара на лекарство винаги трябва да има одобрението на властите в съответната държава-членка на ЕС или одобрението на Комисията на ЕС – дори ако посоченото лекарство не изисква рецепта в други страни от ЕС. 

С решението си Съда на Европейските общности припомня, че съгласно „Директивата за лекарствата“ не се допуска лекарствен продукт, който може да се отпусне без лекарско предписание в една държава членка, да се счита за лекарствен продукт, който може да се отпусне без лекарско предписание и в друга държава членка, когато в тази друга държава членка за въпросния лекарствен продукт няма издадено решение за търговия и той не е бил класифициран.

Следователно, ако даден лекарствен продукт няма разрешение за употреба, издадено от компетентни органи в съотвтната държава-членка или от ЕК по централизирана процедура, то не може да бъде пуснато на пазара в тази държава, независимо дали същият лекарствен продукт може да се продава в друга държава-членка без лекарско предписание

Производството на Съда на Европейските общности беше предизвикано от правен спор в Унгария. Там компанията Pharma Expressz води съдебни дела срещу официалното искане за спиране на продажбата на определени OTC лекарства, които не са регистрирани в страната, според унгарското законодателство. След това унгарският съд поиска от Съда на ЕС тълкуване на Директивата на ЕС за лекарствата.

Предвид вече сравнително свободното движение из ЕС, напомняме, че според Директивата “всяко лице, което пътува в рамките на Общността, има право да носи със себе си за собствена употреба разумно количество лекарствени продукти, придобити по законен начин. За лицата, установени в дадена държава членка, трябва да има възможност да получават от друга държава членка разумно количество лекарствени продукти за собствена употреба

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.