Нови предупреждения относно ваксините срещу Covid-19

ема нови лекарства

Ваксина срещу COVID-19 Janssen: добавен васкулит на малки съдове като страничен ефект

Комитетът за безопасност на лекарствата на EMA (PRAC) препоръча към информацията за продукта да се добави васкулит на малки съдове с кожни прояви (възпаление на кръвоносните съдове в кожата, което може да доведе до обрив, червени петна под повърхността на кожата и синини).

Васкулитът на малките съдове може да бъде причинен от вирусни или бактериални инфекции, както и от лекарства и ваксини. Като цяло, проявите на заболяването спонтанно отзвучават с течение на времето с подходяща поддържаща грижа.

PRAC прегледа общо 21 случая, докладвани в световен мащаб в контекста на последния обобщен доклад за безопасността, включително 10 случая, съответстващи на установената дефиниция за кожен васкулит на един орган. За повечето от тези 10 случая не беше идентифицирано друго очевидно обяснение; осем от тези случаи са настъпили скоро след прилагането на ваксината.

Към 31 декември 2021 г. приблизително 42,5 милиона дози от ваксината са били приложени по целия свят.

PRAC ще продължи да следи за случаи на васкулит и ще комуникира допълнително, ако стане налична нова информация.

Spikevax: ново предупреждение за пристъпи на синдром на капилярно изтичане

PRAC препоръча към информацията за продукта за ваксината срещу COVID-19 Spikevax да бъде добавено предупреждение за обостряне на синдрома на капилярно изтичане (CLS).

CLS е изключително рядко, сериозно състояние, което причинява изтичане на течност от малки кръвоносни съдове (капиляри), което води до бързо подуване на ръцете и краката, внезапно наддаване на тегло, чувство на припадък, сгъстяване на кръвта, ниски нива на албумин в кръвта и ниско кръвно налягане. CLS често се свързва с вирусни инфекции, някои видове рак на кръвта, възпалителни заболявания и някои лечения.

PRAC оцени всички налични данни, както и всички случаи на CLS, докладвани в базата данни Eudravigilance след прилагането на иРНК ваксините Spikevax и Comirnaty.

Комитетът заключи, че няма достатъчно доказателства за установяване на причинно-следствена връзка между двете ваксини и появата на нови случаи на CLS. Въпреки това, PRAC препоръчва включването на предупреждение в информацията за продукта за Spikevax, за да се повиши осведомеността за потенциалния риск от обостряне сред здравните специалисти и пациентите. Комитетът препоръча това предупреждение, тъй като някои случаи на обостряне на CLS сочат към връзка със Spikevax, докато случаите, съобщени след ваксинация с Comirnaty, не подкрепят такава връзка.

Здравните специалисти трябва да са наясно с признаците и симптомите на CLS и с възможния риск от обостряне при хора с анамнеза за CLS. Ваксинираните лица с анамнеза за CLS трябва да се консултират с лекуващия си лекар, когато планират ваксинацията си.

Прегледани са общо 55 съобщени случая на CLS, 11 със Spikevax и 44 с Comirnaty. Глобалната експозиция към момента на оценката е оценена на приблизително 559 милиона дози за Spikevax и 2 милиарда дози за Comirnaty.

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.