Нова терапия при плакатен псориазис получи одобрение в Европа

Ново антитяло за лечение на псориазис е налично от средата на септември. Бимекизумаб / bimekizumab е хуманизирано IgG1/κ моноклонално антитяло, което селективно се свързва с висок афинитет към цитокини IL-17A, IL-17F и IL-17AF, като блокира взаимодействието им с рецепторния комплекс IL-17RA/IL-17RC. Повишените концентрации на IL-17A и IL-17F участват в патогенезата на няколко имуномедиирани възпалителни заболявания, включително плакатен псориазис.

https://www.creativebiolabs.net/bimekizumab-overview.htm

Бимекизумаб (Bimzelx® 160 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка / предварително напълнена писалка, UCB Pharma) инхибира тези провъзпалителни цитокини, което води до овладяване на възпалението на кожата и в резултат на това до подобрение на клиничните симптоми, свързани с псориазис. При in vitro модели се вижда, че бимекизумаб инхибира свързаната с псориазис генна експресия и производството на цитокини в по-голяма степен, отколкото само при инхибиране на IL-17A.

Препоръчителната доза за възрастни пациенти с плакатен псориазис е 320 mg (прилагана като 2 подкожни инжекции по 160 mg всяка) в седмица 0, 4, 8, 12, 16 и на всеки 8 седмици след това. Необходимо е да се обмисли преустановяване на лечението при пациенти, които не са показали подобрение след лечение в продължение на 16 седмици.

Лечението може да увеличи риска от инфекции на горните дихателни пътища или устата (орална кандидоза). Затова се препоръчва повишено внимание при пациенти с хронична инфекция или анамнеза за повтаряща се инфекция. Лечението с антитела не трябва да се започва при пациенти с клинично значима активна инфекция, докато инфекцията не отзвучи или не се лекува адекватно.

Преди започване на лечението пациентите трябва да бъдат изследвани за туберкулозна В инфекция. Бимекизумаб е противопоказан при пациенти с активна туберкулоза.

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.