НЗОК публикува правилата за изписване на безплатни лекарства, използвани при COVID

Безплатните лекарства за домашно лечение на COVID ще бъдат изписвани на здравноосигурени лица с потвърдена коронавирусна инфекция в лека или лека към средна степен на тежест. Това се казва в Правилата за реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти за домашно лечение на задължително осигурените лица с COVID-19, публикувани от НЗОК на 17 септември.

Могат да бъдат изписвани конкретни лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък и Списъка с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 2009 г.

Лекарствените продукти за домашно лечение на COVID-19 са със следните международни непатентни наименования /INN/ – Dexamethasone – кортикостероиди за системно приложение, като се заплаща за терапевтичен курс до 10 дни; Cefuroxime, Azithromycin, Levofloxacin – антиинфекциозни средства за системно приложение за лечение или профилактика на усложненията от COVID, като се заплаща за терапевтичен курс съответно до 7 дни, от 3 до 5 дни, от 7 до 10 дни; Bromhexine – препарат за лечение на кашлица и простудни заболявания, муколитик, като се заплаща за терапевтичен курс от 5 до 7 дни; Budesonide – други лекарства за лечение на обструктивни заболявания на дихателните пътища за инхалаторно приложение, като се заплаща за терапевтичен курс до 3 дни; Enoxaparin и Nadroparin – антитромботични средства, като се заплаща за терапевтичен курс от 7 до 10 дни; Clopidogrel – антитромботични средства, като се заплаща за терапевтичен курс от 7 до 10 дни.

При издаване на електронно предписание може да се приложи възможността за генерично заместване.

Предписването на лекарствени продукти за домашно лечение на COVID  се осъществява от лекар от лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП) – медицински център (МЦ), диагностично-консултативен център (ДКЦ) или медико-дентален център (МДЦ) с договор с НЗОК за работа при неблагоприятни условия за лечение на здравноосигурени лица с потвърден COVID 19. При необходимост и по преценка на лекаря – изпълнител на СИМП в МЦ, ДКЦ или МДЦ, той може да предпише лекарствени продукти за профилактика или предотвратяване на усложненията от COVID-19 в съответствие с индивидуалните нужди и състоянието на пациента.

Лекарствен продукт, на който не е определен код, тъй като за него не е подадено в НЗОК заявление за заплащане, не може да бъде предписван чрез системата на задължителното здравно осигуряване и съответно не се заплаща от НЗОК.

За терапевтичния курс на лечение или профилактиката на усложненията на COVID могат да се предписват до три лекарствени продукта на една рецепта. Терапията се изписва еднократно. Лекарствените продукти могат да се предписват само по време на обявената извънредна епидемична обстановка поради епидемичното разпространение на заразната болест COVID-19.

В случай на валидно електронно предписание, то може да бъде изпълнено във всяка аптека на територията на страната, работеща по договор с НЗОК. Отпускането и отчитането на електронните предписания се извършва по установения в договорите с НЗОК ред и при изпълнение на изискванията на настоящите Правила.

В случаите на изпълнение на електронно предписание, в което е заложено генерично заместване, магистър фармацевтът предоставя информация на лицето относно наличните лекарствени продукти, принадлежащи към конкретния INN, посочен в електронното предписание, както и за размера на доплащането от страна на пациента при отделните лекарствени продукти. На база предоставената информация, пациента прави устен информиран избор на конкретен лекарствен продукт.

Пълния текст на Правилата можете да видите тук.

Източник: Zdrave.net

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.