МЗ проверява работата на СЕСПА

Асена Сербезова БФС министър на здравеопазването

МЗ е започнало проверка по работата на СЕСПА, съобщава здравният портал zdrave.net.

Представители на Министерство на здравеопазването и компанията „Информационно обслужване“ са създали работна група, която да извърши проверка на цялостната работа на Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти (СЕСПА). Това беше пояснено от проф. Асена Сербезова.

Работната група има за цел да определи дали услугите на системата отговарят на добрите практики и приложимите нормативни и други изисквания; дали системата е в състояние да обслужва коректно всички изискуеми процеси; да даде оценка за информационната сигурност на приложенията, сървърната система и базата данни, както и оценка на риска от потенциални заплахи.

Проф. Сербезова заявява, че за изчисляване и идентифициране на недостиг на лекарствени продукти СЕСПА използва заложен алгоритъм, който установява недостиг, когато изчислените налични количества от лекарствения продукт са по-малко от 65% от изчисленото средномесечно потребление въз основа на шестмесечен период назад.

Министърът уточнява, че това осигурява актуална информация за нуждите на системата, тъй като НЗОК обработва постъпващите от лечебните заведения данни с два и повече месеца закъснение, което не може да осигури необходимостта от актуалност и навременност.

Подаваната от аптеките и болничните аптеки информация е с по-широк обхват, тъй като включва и отпуснатите на свободна продажба лекарства от позитивния лекарствен списък, в сравнение с обработваните от НЗОК данни, които отчитат само част от тях.

„Конкретния брой на задължените да подават данни в СЕСПА лица е променлива величина, която се променя ежедневно предвид динамиката на българския фармацевтичен пазар, както поради откриването и закриването на дейността на съответните субекти (търговци на едро и търговци на дребно), така и поради самото естеството на дейността, която те извършват. Ако даден субект не търгува с лекарствени продукти, които са включени в ПЛС и респективно са обект на проследяване а СЕСПА, то той няма данни, които да подаде, поради което не попада в задължените лица по ЗЛПХМ“, подчертава още министърът.

Източник: zdrave.net

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.