Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/pharmme/pharmacist.bg/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/pharmme/pharmacist.bg/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/pharmme/pharmacist.bg/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/pharmme/pharmacist.bg/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/pharmme/pharmacist.bg/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/pharmme/pharmacist.bg/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/pharmme/pharmacist.bg/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/pharmme/pharmacist.bg/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36
Магистър-фармацевтите вече могат да са управители на СПА и уелнес центрове - Фармацевт

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/pharmme/pharmacist.bg/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Магистър-фармацевтите вече могат да са управители на СПА и уелнес центрове

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/pharmme/pharmacist.bg/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Официално магистър-фармацевтите са включени сред професионалистите, които могат да бъдат управители на СПА и уелнес центрове. Тази иновация се случва след инициатива на Регионална фармацевтична колегия София-столична. Промените са факт чрез обнародваната Държавен вестник (Брой: 83, от дата 22.10.2019 г.), Наредба №04-14 от 9 октомври 2019 г. за условията и реда за сертифициране на „Балнеолечебен (медикъл СПА) център“, „СПА център“, „Уелнес център“ и „Таласотерапевтичен център“.

В хода на промените в Наредбата Управителният съвет на РФК София-столична е изпратила предложение до Министерство на здравеопазването и Министерство на туризма да се допълнят изискванията към управителите на СПА и уелнес центрове и това да могат да бъдат и лица, завършили „Фармация“ със степен „магистър“.

Резултатите вече са факт:
Минимални задължителни изисквания към СПА център
V. Изисквания към професионалната и езиковата квалификация на персонала
1. Управител на СПА център може да бъде лице с висше образование по професионално направление „Медицина“, „Фармация“, „Обществено здраве“, „Здравни грижи“, „Туризъм“ и „Спорт“, езикова квалификация – 1 чужд език, и най-малко 3 години опит в областта на предоставяне на услуги, насочени към здравето и/или красотата на човешкото тяло.

Минимални задължителни изисквания към уелнес център
V. Изисквания към професионалната и езиковата квалификация на персонала
1. Управител на уелнес центъра може да бъде лице с висше образование в професионално направление „Медицина“, „Фармация“, „Обществено здраве“, „Здравни грижи“, „Туризъм“, „Спорт“, „Администрация и управление“, „Икономика“ или „Право“, езикова квалификация – 1 чужд език и най-малко 3 години опит в областта на предоставянето на услуги, насочени към здравето и/или красотата на човешкото тяло и към възстановяване и подобряване на психо-физическото и емоционалното състояние на личността.

АВТОР

СВЪРЗАНИ ПУБЛИКАЦИИ