Инфекциозните дни

Екип на доктор Муге Цевик, от университета „ St. Andrews” в Шотландия, стига до заключението след анализ на 79 проучвания свързани със SARS-CoV-2, че заразените с коронавирус са най-силно заразни от момента на проявяване на симптомите до следващите 5 дни.

„Нашите резултати съвпадат с изследвания на контактни лица, които сочат, че повечето случаи на вирусно предаване се забелязват предимно първите 5 дни след проява на симптомите.“ казва д-р Цевик.

Въпреки че материл от SARS-CoV-2 може да бъде доказан във въздухоносните пътища и във фецеса дори седмици след първите симптоми, в много проби, взети по-късно от 9 дни след първите симптоми, не се открива вирус, причинител на инфекция. В момента много страни препоръчват на хората заразени с SARS-CoV-2 да се изолират сами за 10 дни, което съвпада с мнението на много специалисти, че след този период вирулентността предполагаемо намалява.

Авторите изследват преди всичко средната продължителност на отделяне на вируса от човешкия организъм, както и продукцията на генетичен вирусен материал, което не означава непременно, че съответния човек е заразен. Този анализ на данните за SARS-CoV-2 показва, че в горните дихателни пътища вирусната РНК може да бъде доказана в продължение на средно 17 дни, в долните дихателни пътища средно 14.6 дни, във фецеса 17.2 дни и в серума 16.6 дни. Най-дългия период от време, през което вирусът  все още не е „изхвърлен“ от организма варира и може да достигне 35, 59, 60 дори 83 дни. Поради тези резултати, доктор Цевик изказва мнение, че повторното правене на PCR-тест, за да се установи, че пациентът вече не е заразен, не винаги има смисъл, тъй като теста може да показва положителен резултат, дори когато вирус вече няма.

Дванадесет проучвания, които учените дискутират, съобщават за безсимптомни хора, които са заразени със SARS-CoV-2.  Шест проучвания анализират колко бързо вирусният материал ще напусне организма. „Макар че количеството на вирусното натоварване при симптомните и безсимптомните пациенти в повечето случаи е еднакво, някои изседвания сочат, че е възможно безсимптомните пациенти да изхвърлят по-бързо вируса от тялото си “ казва Цевик. Това означава, че в началото асимптомните хора са също толкова заразни, колкото и тези със симптоми, но вероятно просто за по-кратко време.

DOI: https://doi.org/10.1016/S2666-5247(20)30172-5

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.