ЕС започва да се бори с недостига на лекарства

Европейският съвет прие регламент за преразглеждане на мандата на Европейската агенция по лекарствата ( ЕМА ). Съветът се състои от държавни и правителствени ръководители на страните-членки на ЕС. Това е по-нататъшна стъпка, предприета за засилване на бъдещото управление на кризи по отношение на доставките на лекарства и медицински изделия в Европа , съобщи Европейската комисия в прессъобщение.

На Агенцията по лекарствата, която оценява и нови лекарства за европейския пазар, предстои в бъдеще да бъдат поставени повече задачи и възможности. В бъдеще тя ще следи отблизо и смекчава недостига на лекарства и медицински изделия по време на големи обществено-здравни събития и извънредни ситуации. Агенцията следва също така да улесни координирания отговор на здравните кризи на ниво ЕС, например чрез предоставяне на научни съвети относно лекарства, които имат потенциал за лечение, предотвратяване или диагностициране на заболяванията, които са в основата на тези кризи. Освен това трябва да проведе клинични проучвания на тези лекарства, както и координира проучвания за наблюдение на ефективността и безопасността на тези лекарства .

Освен това промените имат за цел да позволят ускорено одобрение на определени лекарствени продукти. Това също означава предимно лекарства , които могат да лекуват или предотвратяват заболяване, което води до криза на общественото здраве . Регламентът е част от законодателния пакет, предложен от Европейската комисия за създаване на Европейския здравен съюз. Това от своя страна възникна на фона на пандемията от коронавирус.  Трябва да има и друг регламент относно сериозните трансгранични заплахи за здравето. Въпреки това преговорите между Европейския парламент и държавите-членки все още продължават.

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.