ЕМА препоръча за одобрение 7 нови лекарства – януари 2022

ема нови лекарства

Комитетът на EMA за лекарства за хуманна употреба (CHMP) препоръча седем лекарства за одобрение на срещата си през януари 2022 г.

Антивирусното средство Paxlovid (PF-07321332 / ритонавир) получи положително становище от Комитета за условно разрешение за употреба за лечение на COVID-19. 

CHMP даде положително становище за новата генна терапия Breyanzi ( lisocabtagene maraleucel) за лечение на рецидивиращ или рефрактерен дифузен голям В-клетъчен лимфом (DLBCL), първичен медиастинален голям В-клетъчен лимфом (PMBCL) и фоликуларен лимфом степен 3B ( FL3B) след поне две предишни линии на лечение. Тъй като Breyanzi адресира неудовлетворена медицинска нужда, той се възползва от подкрепата в рамките на схемата PRIME, платформата на EMA за ранен и засилен диалог с разработчиците на обещаващи нови лекарства. 

Бяха препоръчани за одобрение две биоподобни лекарства : Sondelbay (teriparatide) за лечение на остеопороза и Stimufend (pegfilgrastim) за намаляване на продължителността на неутропенията и честотата на фебрилна неутропения след цитотоксична химиотерапия.

Три генерични лекарства получиха положително становище от Комитета: Dasatinib Accord (dasatinib) и Dasatinib Accordpharma (dasatinib) за лечение на левкемия и Vildagliptin / Metformin hydrochloride Accord (vildagliptin / metformin hydrochloride) за лечение на диабет тип 2.

Препоръки за разширяване на терапевтичните показания за осем лекарства: Ayvakyt , Briviact , Dupixent , Jardiance , Lacosamide UCB , Senshio , Tecfidera и Vimpat .

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.