ЕК одобри тоцилизумаб за тежък Covid-19

тоцилизумаб covid-19

Европейската комисия одобри тоцилизумаб (Roactemra®) за тежък Covid-19.

Антагонистът на рецептора на интерлевкин-6 тоцилизумаб е известен предимно като средство за ревматоиден артрит, но сега има няколко други показания. От днес той е одобрен за Covid-19 в ЕС . Може да се използва при пациенти с вентилация, които също получават системни кортикоиди.

Интерлевкин-6 очевидно играе важна роля в болестния процес при Covid-19. Тоцилизумаб вече получи одобрение от ЕС. Извън ЕС биологичният препарат е временно одобрен за лечение на Covid-19 в Австралия, а в САЩ е одобрен за спешна употреба. Световната здравна организация (СЗО) също препоръчва активната съставка за лечение на някои пациенти с Covid 19. 

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) на EMA, наред с други неща, оцени данните от основно проучване с повече от 4000 хоспитализирани възрастни с тежък Covid-19. Всички те се нуждаеха от допълнителен кислород или механична вентилация и имаха високи нива на С-реактивен протеин в кръвта си, което предполага възпаление.

Проучването показа, че лечението с тоцилизумаб, добавено като инфузия към стандартното лечение, намалява риска от смърт в сравнение със стандартното лечение самостоятелно. Като цяло 31 процента от пациентите, лекувани със стандартно лечение с тоцилизумаб (621 от 2022), са починали в рамките на 28 дни, в сравнение с 35 процента от пациентите, които са получавали само стандартно лечение (729 от 2094). В допълнение, 57% от пациентите (1150 от 2022), които са получавали тоцилизумаб, са успели да напуснат болницата в рамките на 28 дни, в сравнение с 50% от пациентите (1044 от 2094) в контролната група.

EMA отбелязва, че проучването също така показва, че не може да се изключи увеличаване на смъртността при употребата на тоцилизумаб при пациенти, които не получават системни кортикоиди.

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.