Европейски ден за разумна употреба на антибиотиците

метамизол ацетилсалицилова киселина взимодействия

На 18-ти ноември световната общественост отбелязва Европейския ден за разумна употреба на антибиотиците – European Antibiotic Awareness Day (EAAD), една инициатива на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) от 2008 г. Тази кампания се провежда и под егидата на СЗО с участието и на САЩ, и на редица неевропейски страни по целия свят. През 2021 г. Европейският ден на антибиотиците отново ще бъде кулминацията на Световната седмица за разумна употреба на антибиотиците (15-21 ноември).
Антибиотичната резистентност е едно от най-големите предизвикателства за общественото здраве на нашето време. Тя все още е заплаха, особено по време на пандемията от COVID-19! Борбата с нея продължава да бъде приоритет за общественото здраве, който изисква съвместен и глобален подход. Според данни на CDC експертите са загрижени, че пандемията може да отмени голяма част от напредъка по отношение на антибиотичната резистентност, особено в болниците. COVID-19 може да създаде ,,перфектната буря“ за устойчиви на антибиотици микроорганизми в здравните заведения.

Откритието и въвеждането на антибиотиците в началото на 20-ти век доведоха до съществено намаляване на броя на смъртните случаи, причинени от широко разпространени в миналото и често смъртоносни инфекции. Едновременно с това обаче, неразумното и често неправилно използване на антимикробни средства в хуманната и ветеринарната медицина, доведе до появата и разпространението на резистентни микроорганизми, както и до липсата на ефект от лечението и повишаване риска от смъртен изход.

Всяка година кампанията European Antibiotic Awareness Day е насочена към определена таргетна група – пациенти и широка общественост, общопрактикуващи лекари, медицински специалисти, медии или политици и т.н. През тази година акцентът е поставен върху проблема с нарастващата множествена или комбинирана резистентност (полирезистентност) сред бактериите в условията на пандемията от COVID-19. Необходимо е да се обърне особено внимание върху критичната роля на медиците за редуциране на антибиотичната резистентност в здравните заведения чрез превенция и контрол на инфекциите, асоциирани с медицинското обслужване, наричани до неотдавна вътреболнични инфекции (ВБИ). Тези инфекции почти винаги се причиняват от полирезистентни микроорганизми. В условията на последните събития от началото на 2020 г. до момента болниците изпитват недостиг на персонал, поради по-голям брой пациенти, за които трябва да се грижат и трудности при прилагането на практиките за контрол на инфекциите. За това допринася и фактът, че някои пациенти с COVID-19 остават хоспитализирани дълго време. За съжаление тези тежести върху здравните системи биха могли да направят по-трудно проследяването на вътреболничните инфекции и тенденциите за резистентност

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.