Европейският парламент се застъпва за укрепване на EMA

ема нови лекарства

С голямо мнозинство евродепутатите гласуваха за по-силна роля на ЕМА в предотвратяването на кризи и управлението на фармацевтични продукти и медицински изделия. Общо 587 от тях бяха за, 28 гласуваха против, а 81 от политиците на ЕС се въздържаха.

Разширяването на отговорността на EMA е само един от трите планирани закона с цел подобряване на здравеопазването в Европа. В допълнение към Агенцията по лекарствата, Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията (ECDC) трябва да бъде опълномощен с повече права. Ще има и трети регламент относно трансграничните заплахи за здравето. 

Причината за трите проекта е опитът от пандемията с коронавирус. От гледна точка на комисията на ЕС, както на EMA, така и на ECDC трябва да се даде по-добра отправна точка, за да могат да защитят по-добре гражданите на ЕС от заплахи за здравето в бъдеще. По-конкретно, цифровата база данни на ЕС в бъдеще ще наблюдава и докладва за недостиг на лекарства и ще улеснява обмена на информация с националните власти в държавите-членки. Освен това всяка държава от ЕС трябва да разработи своя собствена платформа за своевременно идентифициране на лекарствен недостиг и за предприемане на контрамерки на ранен етап. Евродепутатите също искат обществеността да бъде информирана за всички резултати от клинични проучвания и за решенията за одобрение на EMA в бъдеще.

Евродепутатът от ХДС и говорител на здравната политика на Християндемократите от ЕНП Питър Лизе коментира днес решението на ЕС: »Укрепването на ЕМА е първата стъпка по пътя към истински здравен съюз. Хората с основание очакват от нас да извлечем уроци от кризата и да ги защитим по-добре от бъдещи пандемии. «Той твърдо очаква държавите-членки да постигнат бързо споразумение по всички проекти.

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.