Възпалението удря психиката?

депресия

Хроничното възпаление изглежда играе патофизиологична роля при депресията. Въпреки това, наистина ясни асоциации с конкретни маркери не могат да бъдат определени.

Хронично възпаление с повишени концентрации на, например, CRP или интерлевкин-6, често се среща при депресияВъпреки това, наличните проучвания за това имат големи ограничения, например те се основават само на еднократни измервания. Датски изследователи отново провериха връзките. Те са изследвали 90 амбулаторни пациенти с умерена до тежка депресия, които са били на лечение с есциталопрам или нортриптилин.

В четири различни времеви точки (първоначална и на 8, 12 и 26 седмици) те измерват нивата на 27 про- и противовъзпалителни маркера и изчисляват цитокинов и хемокинов резултат. Те определят общата степен на депресивното заболяване и симптомите в четири различни под-дименсии (настроение/чувство на тревожност, когнитивна област, невровегетативни симптоми, суицидност) с помощта на въпросници.

По време на оценката учените не откриха връзка между първоначалните стойности на възпалението и тежестта на депресията. Въпреки това, имаше корелации на някои маркери; особено с интерлевкин-15: по-високите нива са свързани с по-сериозни симптоми.

В продължение на 26 седмици 17 от 27-те точки за възпаление намаляват значително. Това намаление обаче е независимо от общия отговор на терапията и не се различава между групите на лечение. Имаше само незначителни асоциации между величината на промяната на маркера и тази на отговорите в категорията невровегетативни симптоми. Това важи еднакво за 59 лекувани за първи път и тези, лекувани преди това. И накрая, колегите не можаха да установят никаква корелация между маркерите и риска от хоспитализация през следващите десет години.

Източник: Kofod J et al. Eur Neuropsychopharmacol 2021; DOI: 10.1016/j.euroneuro.2021.09.006

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.