Венцислав Маринов е новият Изпълнителен директор на „Софарма Трейдинг“ АД

Венцислав Маринов е новият Изпълнителен директор на „Софарма Трейдинг“ АД

От 25 ноември 2021 г. Венцислав Маринов пое ролята на Изпълнителен директор на водещата компания по приходи в сектора на грижата за здравето в България „Софарма Трейдинг“ АД. Г-н Маринов се присъединява и към Съвета на директорите, след като бе избран за негов член от Общото събрание на акционерите.

Венцислав Маринов е професионалист с повече от 15 години опит в сектора на грижата за здравето. Той е част от екипа на Софарма Трейдинг от самото създаване на компанията и е заемал различни управленски позиции, сред които Заместник Изпълнителен директор, Изпълнителен директор „Търговия на едро“, Финансов директор,  Директор „Изпълнение на корпоративната стратегия“ и други. Познава в детайл бизнеса, процесите и операциите на компанията, като е отговарял за развитието и имплементирането на стратегията на Софарма Трейдинг. През 2019 г. г-н Маринов поема ролята на Изпълнителен директор на втората най-голяма верига аптеки в България, управляваща брандовете SCS, Санита и Сеiba, която в последствие е придобита от Софарма Трейдинг.  

Венцислав Маринов има дълбоки познания във финансите, операциите, сделките по сливания и придобивания, управлението на бизнес процеси и други. Той е и магистър по „Корпоративни финанси“ от Стопанската академия „Д. А. Ценов“.

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.