БФС стартира кампания за набиране на бази за преддипломен стаж на студенти по фармация

Във връзка с провеждането на преддипломен стаж за учебната 2021/2022 година на студенти в ПН “фармация” с ОКС “магистър” и на база на сключени договори между Българския фармацевтичен съюз и Фармацевтичен факултет към Медицински университет – гр. София, Медицински университет – гр. Пловдив, Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – гр. Варна, Медицински университет – гр. Плевен, Факултет по химия и фармация към Софийски университет “Св. Климент Охридски”, БФС стартира кампания за набиране на учебни бази (аптеки) за провеждане на преддипломния стаж.

Всички търговци на дребно на лекарствени продукти (аптеки), които ще приемат да обучават студенти, трябва да отговарят на следните критерии:

1. Аптеката (търговецът на дребно на лекарствени продукти) да има валидно разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти;

2. Дейностите в аптеката и провеждането на преддипломния стаж да са в съответствие с действащото законодателство и с Правилата за добра фармацевтична практика на БФС;

3. Аптеката трябва да извършва най-малко една от следните дейности:

 • Да отпуска лекарствени продукти от всички фармакологични групи;
 • Да има сключен договор за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК;
 • Да отпуска лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;
 • Да изготвя лекарствени форми по магистрална и фармакопейна рецептура;
 • Да предоставя необходимите условия за провеждане на стажа на английски език.                

4. Всяка аптека може да обучава не повече от трима студенти съобразно своя капацитет и възможности;

5. Да се определи магистър-фармацевт, от персонала на аптеката, който лично да отговаря за стажантите и изпълнението на програмата на стажа;

6. Отговорникът за преддипломния стаж и всички магистър-фармацевти в аптеката да са правоспособни магистър-фармацевти, редовни членове на БФС;

7. Контролът върху провеждането на стажа да се осъществява от ръководителя на аптеката, който ежемесечно се отчита съгласно указанията на съответния фармацевтичен факултет.

Подреждането на базите за обучение, ще се извършва съобразно обема от дейности посочени в т.3, извършвани от аптеката.

Още информация на http://events.bphu.bg/index.php

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.