БФС все още не е подписал анекс за удължаване на срока на договора на аптеките с НЗОК

Българският фармацевтичен съюз все още не е подписал анекс за удължаване на срока на договора на аптеките с НЗОК. Настоящият договор изтича тази неделя.

Тази седмица, във вторник (26.10.2021г.), пред Президента на Република България бе поет ясен ангажимент, предварително предложените от Български фармацевтичен съюз мерки във връзка с подобряване на достъпа на пациентите до фармацевтични грижи, да бъдат приведени в действие.

На днешната среща с членове на Надзорния съвет на НЗОК Българският фармацевтичен съюз очакваше финализиране на поетите ангажименти в писмен вид. Днес решението на проблемите бе отложено от Надзорния съвет чрез позоваване на процедура, въпреки изтичането на сроковете по подготвянето на бюджетната рамка за следващата година.

Подчертаваме, че и към момента фармацевтите изпълняват електронни предписания на пациенти с COVID-19 без адекватно възнаграждение за поетия професионален риск.

Недоумяваме защо трябва да се стигне до този критичен последен момент за вземане на решение, включително и до среща при Президента на Република България, в разгара на поредната вълна от COVID-19, вместо навреме да се осигури стабилност в системата. В зависимост от решението на Надзорния съвет във вторник следващата седмица Управителния съвет на БФС ще обсъди с регионалните колегии по-нататъшното си участие в преговорния процес.

В заключение БФС призовава компетентните институции в лицето на Надзорния съвет на НЗОК и министъра на здравеопазването да постъпят държавнически отговорно с оглед изпълнение на поетия общ ангажимент пред Президента на Република България за по-добър достъп на пациентите до фармацевтична грижа и преустановяване на дискриминационното третиране на фармацевтите.

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.