Британско проучване показва, че азитромицин и доксициклин са неефективни в началото на COVID-19

азитромицин доксициклин covid-19

Британско проучване установи, че широко използваните антибиотици азитромицин и доксициклин обикновено са неефективни срещу ранен стадий на COVID-19.

Проучването, подкрепено от британското правителство и наречено PRINCIPLE, не установи благоприятен ефект при пациенти на възраст над 50 години, които са били лекувани с някой от антибиотиците у дома, съобщи Оксфордският университет в понеделник. (bit.ly/3ogBiur)

Резултатите са приети като неуспех, тъй като антибиотиците, често използвани за лечение на респираторни инфекции, са евтини. През декември изпитване на азитромицин при тежки пациенти с COVID-19 също не показа полза.

„Нашите констатации показват, че тридневният курс на азитромицин или седемдневният курс на доксициклин нямат важна клинична полза по отношение на времето, необходимо за възстановяване“, казва Крис Бътлър, водещ изследовател.

Проучването PRINCIPLE оценява набор от потенциални терапии за COVID-19, които може да са подходящи за използване у дома през първите 14 дни, за да помогнат на пациентите да се възстановят по-бързо и да предотвратят хоспитализация или по-нататъшна намеса.

„Макар и да е разочароващо … това са и двете важни открития, които ще намалят употребата на неефективни антибиотици за това заболяване“, допълва Ричард Хобс, изследвател в PRINCIPLE.

Основни заключения от проучването:

Азитромицин: Общо 526 отговарящи на условията участници са рандомизирани на азитромицин (500 mg веднъж дневно в продължение на 3 дни) през първите 14 дни от появата на COVID-19 и в сравнение с 862 участници, рандомизирани за обичайна грижа. По протокол рандомизирането в рамото на азитромицин е спряно за безполезност поради малка вероятност (0,024) от клинично значима полза в сравнение с обичайните грижи при междинен анализ с непълни данни. След 28-дневно проследяване на рандомизираните участници, резултатите показват, че средното време за самоотчитане на възстановяването за азитромицин е било 0,94 дни по-кратко в сравнение с обичайните грижи (95% доверителен интервал -0,56 до 2,43 дни), с ниска вероятност (0,23) да бъде значима полза. Също така няма доказателства, че азитромицин намалява хоспитализациите или смъртните случаи в сравнение с обичайните грижи (базирано на модел прогнозно увеличение на процента на хоспитализация от 0,3%, доверителен интервал: -1,7% до 2,1%).

Доксициклин: Общо 798 отговарящи на условията участници са рандомизирани на доксициклин (200 mg през първия ден, последван от 100 mg на ден в продължение на 6 дни) в рамките на първите 14 дни от началото на COVID-19 и сравнени с 994 участници, рандомизирани за обичайна грижа . По протокол рандомизирането в рамото на доксициклин е спряно за безполезност поради малка вероятност (0,044) от клинично значима полза в сравнение с обичайните грижи при междинен анализ. Въз основа на междинните непълни данни, както очакваната клинична полза във времето до възстановяване (полза по-малка от 1 ден), така и степента на хоспитализация (полза по-малко от 2%) е малка за доксициклин. Окончателните резултати за рамото на доксициклин в проучването PRINCIPLE ще бъдат публикувани след пълното 28-дневно проследяване на всички рандомизирани участници.

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.