Британско проучване изследва повторно излагане на здрави възрастни на COVID-19

covid реинфекция проучване Великобритания

Ново проучване, базирано в Обединеното кралство, ще изложи здрави доброволци на вируса Sars-Cov-2 отново, които преди това са имали COVID-19, в опит да получат по-задълбочено разбиране на имунитета срещу тази болест.

Изследването, базирано в Оксфордския университет и финансирано от Trust Trust, се стреми да разбере как имунната система реагира на втора инфекция с COVID-19 и също така ще разгледа какъв вид имунен отговор може да попречи на човек да се реинфектира.

Проучването ще се проведе на две фази, като във всяка фаза на проучването ще участват различни участници.

Първата фаза ще включва приблизително 50% от участниците, всички от които преди това са били естествено заразени, и ще има за цел да открие най-ниската доза на вируса, която може да причини репликация в тялото, но да доведе до малко или никакви симптоми.

Във втората фаза на изследването всички участници ще бъдат заразени със стандартизирана доза от вируса, която ще бъде установена във фаза първа.

Като част от фаза две, изследователите ще определят изходния имунен отговор преди заразяване на участниците с COVID-19 и след това ще ги заразят с дозата, избрана в първата фаза на проучването.

Изследователите от Оксфорд ще измерват колко от вируса може да бъде открит след инфекция, след което ще се опитат да разберат какъв вид имунен отговор предпазва от реинфекция.

Също така по време на тази втора фаза, изследването ще измерва имунния отговор в различни времеви точки след инфекцията, за да установи какво ниво на имунен отговор се генерира от вируса.

Във фаза първа до 64 здрави възрастни на възраст 18-30 години, които преди това са били естествено заразени с COVID-19, ще бъдат повторно изложени на оригиналния щам на вируса от Ухан при „внимателно контролирани условия“.

Докато се провежда проучването, доброволците ще бъдат поставени под карантина в специално проектирана среда за поне 17 дни под грижите на изследователския екип.

През това време участниците ще преминат и редица медицински тестове, включително компютърна томография на белите дробове, както и ЯМР на сърцето.

Ако някой от участниците развие симптоми, те ще получат лечение с моноклонални антитела на Regeneron и ще бъдат изписани само когато вече не са заразени с вируса и не могат да заразят други.

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.